Profilmanual

sist oppdatert

06.04.2022

Om Profilen

Alta Kraftlag har sammen med samarbeidspartner Designu utviklet en visuell identitet for selskapet.

Profilhåndbok viser retningslinjer for bruk av profilen. Det viktigste med en god profil er å følge den konsekvent. Gjøres det riktig, kommer merkevaren til å være tidløs og bli husket.

Konseptet bak profilen

I utvikling av den nye logoen, ble det tatt utgangspunkt i diamanten fra den gamle logoen.
De nye elementene baserer seg på konseptet «Bærekraftig samfunnsutvikling».

Konseptet legger til bunn samfunnsansvaret Alta Kraftlag har tatt på seg, ved å dekke primærbehov samt tilrettelegge for en bærekraftig framtid.
Ikonet er basert på Newtons vugge med overføring av kraft fra den ene enden til den andre.

Alta Kraftlag tilfører samfunnet kraft, energi og samfunnskritiske tjenester, som har positive effekter helt ut til distriktene.

Logoen er det viktigste kjennemerket og bedriftens ansikt utad.

Hovedlogoen skal være den primære logoen. Det vil si, det første kunden ser.

For å opprettholde gjenkjennelse og bygge en sterk merkevare, skal Alta Kraftlag-logoen alltid se ut som vist nedenfor. Det vil si, symbolet og bokstavformene skal aldri endres, og skal følge profilens retningslinjer.

Hovedlogo – Lys bakgrunn

Sekundærlogo – Mørk bakgrunn

Monokromlogo

Monokromlogoen er det siste alternativet som kan brukes. Denne kan anvendes i situasjoner der hovedlogoen og sekundærlogoen ikke fungerer optimalt, for eksempel på trykte produkter, stempler, eller arbeidsklær. Den består av de samme elementene som hovedlogo og sekundærlogo, og følger de samme reglene for bruk.

Monokromlogo – Lys bakgrunn

Monokromlogo – Mørk bakgrunn

Ikon

Et ikon er kortversjonen av en logo. Den kan brukes på Facebook, eller som et element på for eksempel giveaways.

Ikon skal ikke brukes som erstatning for hovedlogoen.

Ikon

Hovedikon – Lys bakgrunn

Sekundærikon – Lys bakgrunn

Monokromikon – Lys bakgrunn

Monokromikon – Lys bakgrunn

Hvordan velge filtype

Trykk

JPG
Joint Photographic Group er et rasterformat som ofte brukes til fotografier på nettet. JPEG-filer er nettvennlige fordi filene vanligvis er mindre. Ulempen med JPEG-er er at den originale kvaliteten på bildet reduseres ettersom den forkaster digital informasjon gjennom komprimering for å holde bildestørrelsen liten.

PDF
Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

Web

PNG
Portable Network Graphics er et punktgrafikk-format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp.

Minimumstørrelse

For å være sikker på at logoen er synlig på alle flater, har vi definert en minimumsstørrelse

Minimumstørrelse:

Minimumsstørrelse i trykksaker er 3 mm høyde.

Minimumsstørrelse på skjerm er 40 punkters (px) høyde.

Beskyttelsesområde

Logo skal alltid brukes med et beskyttelsesområde. Dette er for å sikre at den står alene og vises godt.

Minimum avstand fra andre elementer beregnes til 50 % av logoens høyde, men gjerne mer.

Se eksempel under.

Beskyttelsesområde:

Ukorrekt bruk

Det er aldri lov å endre på logofilene. Bedriften skal alltid framstå på en enhetlig og konsistent måte. Bruk alltid originalfiler. Unngå feilene som er vist under.

Farger

Profilfarger

Disse kan brukes som bakgrunnsfarger eller kontrastfarge der det trenges.
Bruksområder er for eksempel PowerPoint, web og andre flater, der man trenger variasjon.

Fargene i paletten kan brukes 100 % eller i definerte prosenter.

Alta

Hex: #022A60
Cmyk: C100/ M87/ Y36/ K26
Rgb: R2/ G42/ B96

Loppa

Hex: #004FB5
Cmyk: C93/ M69/ Y0/ K0
Rgb: R0/ G79/ B181

Kvænangen

Hex: #2B79E6
Cmyk: C80/ M52/ Y0/ K0
Rgb: R43/ G121/ B230

Samfunn

Hex: #8CC2FF
Cmyk: C47/ M16/ Y0/ K0
Rgb: R140/ G194/ B255

Bærekraft

Hex: #89CE3B
Cmyk: C53/ M0/ Y89/ K0
Rgb: R137/ G206/ B59

Utvikling

Hex: #889CB5
Cmyk: C51/ M32/ Y18/ K4
Rgb: R136/ G156/ B181

Framtid

Hex: #E3EAFE
Cmyk: C13/ M7/ Y0/ K0
Rgb: R227/ G234/ B254

Print og web

HEX → brukes på digitale plattformer, mest vanlig fargeframvisning i CSS
CMYK → brukes for trykk på vanlige kopimaskiner
RGB → brukes for digital framvisning, for eksempel på PowerPoint
PANTONE → brukes i offsettrykk, først og fremst for eksklusive formål som brevpapir og visittkort.

OBS: Farge kan variere fra datamaskin til datamaskin samt skriver til skriver. Dette med bakgrunn i innstillinger i maskinvare.

Typografi

Mulish er Alta Kraftlags primærfont og skal brukes til alt av kommunikasjon. 

Husk at litt variert bruk av typografi er med på å skape spennende utrykk, som vil fange oppmerksomhet.

Fontene er distribuert av Google fonts og er en gratis nedlastbar font.

Hierarki

Følgende hierarki av bokstavstørrelser er definert for oppbygging av dokumenter og så videre.

Typografi - erstatningsfont

I de tilfeller der Mulish ikke er tilgjengelig, og ved bruk av Microsoft Office-maler, brukes erstatningsfonter. 

Microsoft Office-maler
Tenorite er standard skrifttype på de fleste datamaskiner og krever ikke installering. Bruk Tenorite ved produksjon av sakspapirer og interne dokumentmaler i Microsoft Office. Tenorite finnes i Regular, Italic, Bold og Bold Italic.

Hierarki

Følgende hierarki av bokstavstørrelser er definert for oppbygging av dokumenter og så videre.

Universell utforming

Det er viktig for bedriften å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler.

Lesbarhet

  • Legg alltid vekt på god lesbarhet.
  • Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 12 pt. Unntaksvis kan 10 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.

 

Kontrast og luft

  • Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.
  • Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.

 

Vær konsekvent

  • Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform, eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon, enten den er på papir eller skjerm.
  • Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter. Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.
  • Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.

 

Web

På nettsider er det klare regler for universell utforming, og det er viktig at disse reglene etterfølges.

Grafiske elementer

Grafiske elementer sørger for å gi merkevaren spillerom og mulighet til variert bruk tilpasset målgruppe og formålet.
Følg og bruk eksisterende grafiske elementer for å sikre gjenkjennbarhet over tid.

Elementer

Intern

Du har ikke tilgang til dette innholdet. 

Giveaways

Penn

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Skriv inn tildelt passord for å få tilgang til din profilmanual