Profilmanual

sist oppdatert

06.04.2022

Om Profilen

Alut har sammen med samarbeidspartner Designu utviklet en visuell identitet for selskapet.

Profilhåndbok viser retningslinjer for bruk av profilen. Det viktigste med en god profil er å følge den konsekvent. Gjøres det riktig, kommer merkevaren til å være tidløs og bli husket.

 

Logoen er det viktigste kjennemerket og bedriftens ansikt utad.

Hovedlogoen skal være den primære logoen. Det vil si, det første kunden ser.

For å opprettholde gjenkjennelse og bygge en sterk merkevare, skal Aluts-logoen alltid se ut som vist nedenfor. Det vil si, symbolet og bokstavformene skal aldri endres, og skal følge profilens retningslinjer.

Bruk av byline

Byline er slagordet til bedriften. Den kan brukes til trykk, reklame, annonser eller andre steder bedriften ønsker å sette fokus på slagordet sitt.

En byline skal ikke erstatte logoen, men den kan være enkeltstående for eksempel i slutten av en reklamefilm.
Byline til NettiNord er «En sikker forbindelse».
Skal logo med byline brukes, brukes det vedlagt versjon for optimal lesbarhet.
Byline kan også brukes separat, uten logo.

Horisontal versjon

Byline

Ukorrekt bruk

Ikon

Et ikon er kortversjonen av en logo. Den kan brukes på Facebook, eller som et element på for eksempel giveaways.

Ikon skal ikke brukes som erstatning for hovedlogoen.

Symbol

Hvordan velge filtype

Trykk

JPG
Joint Photographic Group er et rasterformat som ofte brukes til fotografier på nettet. JPEG-filer er nettvennlige fordi filene vanligvis er mindre. Ulempen med JPEG-er er at den originale kvaliteten på bildet reduseres ettersom den forkaster digital informasjon gjennom komprimering for å holde bildestørrelsen liten.

PDF
Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

Web

PNG
Portable Network Graphics er et punktgrafikk-format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp.

Minimumstørrelse

For å være sikker på at logoen er synlig på alle flater, har vi definert en minimumsstørrelse

Minimumstørrelse:

Minimumsstørrelse i trykksaker er 3 mm høyde.

Minimumsstørrelse på skjerm er 40 punkters (px) høyde.

Beskyttelsesområde

Logo skal alltid brukes med et beskyttelsesområde. Dette er for å sikre at den står alene og vises godt.

Minimum avstand fra andre elementer beregnes til 50 % av logoens høyde, men gjerne mer.

Se eksempel under.

Beskyttelsesområde:

Ukorrekt bruk

Det er aldri lov å endre på logofilene. Bedriften skal alltid framstå på en enhetlig og konsistent måte. Bruk alltid originalfiler. Unngå feilene som er vist under.

Farger

Profilfarger

.

Disse kan brukes som bakgrunnsfarger eller kontrastfarge der det trenges.
Bruksområder er for eksempel PowerPoint, web og andre flater, der man trenger variasjon.

Fargene i paletten kan brukes 100 % eller i definerte prosenter.

Denim

Hex: #0068C3
Cmyk: C87/ M56/ Y0/ K0
Rgb: R0/ G104/ B195

Steel blue

Hex: #428AB8
Cmyk: C74/ M35/ Y13/ K1
Rgb: R66/ G138/ B184

Red violet

Hex: #83179B
Cmyk: C67/ M93/ Y0/ K0
Rgb: R131/ G23/ B155

Lavendel

Hex: #9999DD
Cmyk: C46/ M40/ Y0/ K0
Rgb: R153/ G153/ B221

Classic rose

Hex: #FFE9E9
Cmyk: C0/ M13/ Y6/ K0
Rgb: R255/ G233/ B233

Logofarger

Logofargen skal alltid brukes i 100 %. Bruk gjerne “Alut lilla” og “Alut blå” hyppig i kommunikasjon, for å skape assosiasjoner mellom farge og logo.

Alut blå

Hex: #021D49
Cmyk: C100/ M90/ Y42/ K44
Rgb: R2/ G29/ B73
PANTONE: 2768

Alut lilla

Hex: #60269E
Cmyk: C80/ M91/ Y0/ K0
Rgb: R96/ G38/ B158
PANTONE: 267

Alut hvit

Hex: #F9F9FD
Cmyk: C3/ M2/ Y0/ 0
Rgb: R249/ G249/ B253
PANTONE: 99-1

Print og web

HEX → brukes på digitale plattformer, mest vanlig fargeframvisning i CSS
CMYK → brukes for trykk på vanlige kopimaskiner
RGB → brukes for digital framvisning, for eksempel på PowerPoint
PANTONE → brukes i offsettrykk, først og fremst for eksklusive formål som brevpapir og visittkort.

OBS: Farge kan variere fra datamaskin til datamaskin samt skriver til skriver. Dette med bakgrunn i innstillinger i maskinvare.

Typografi

Work Sans er Aluts primærfont og skal brukes til alt av kommunikasjon.

Husk at litt variert bruk av typografi er med på å skape spennende utrykk, som vil fange oppmerksomhet.

Fonten er distribuert av Google fonts og er en gratis nedlastbar font.

Hierarki

Følgende hierarki av bokstavstørrelser er definert for oppbygging av dokumenter og så videre.

Typografi - erstatningsfont

I de tilfeller der Work Sans ikke er tilgjengelig, og ved bruk av Microsoft Office-maler, brukes erstatningsfonter. 

Microsoft Office-maler
Corbel er standard skrifttype på de fleste datamaskiner og krever ikke installering. Bruk Corbel ved produksjon av sakspapirer og interne dokumentmaler i Microsoft Office. Corbel finnes i Regular, Italic, Bold og Bold Italic.

Hierarki

Følgende hierarki av bokstavstørrelser er definert for oppbygging av dokumenter og så videre.

Typografi - hierarki

Mulish og Lato er velutviklede fonter som gir stort rom for variasjon. De er tydelige og med god lesbarhet.

Mulish-familien står i sterk kontrast til Lato som blir brukt i løpende tekst, og en får enkelt fremhevet det en måtte ønske med denne skrifttypen.

Universell utforming

Det er viktig for bedriften å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler.

Lesbarhet

  • Legg alltid vekt på god lesbarhet.
  • Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 12 pt. Unntaksvis kan 10 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.

 

Kontrast og luft

  • Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.
  • Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.

 

Vær konsekvent

  • Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform, eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon, enten den er på papir eller skjerm.
  • Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter. Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.
  • Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.

 

Web

På nettsider er det klare regler for universell utforming, og det er viktig at disse reglene etterfølges.

Grafiske elementer

Grafiske elementer sørger for å gi merkevaren spillerom og mulighet til variert bruk tilpasset målgruppe og formålet.
Følg og bruk eksisterende grafiske elementer for å sikre gjenkjennbarhet over tid.

Elementer

Ensfarget pil
Disse kan brukes i forskjellige varianter. Se profil i bruk for inspirasjon.

Strek pil
Disse kan brukes i forskjellige varianter. Se profil i bruk for inspirasjon.

Bildebank

Bilder i høy oppløsning for trykk og digital bruk.

Bildebruk:
Det foretrekkes å bruke bilde med folk i arbeid. Ha gjerne montører og linjer med i bilder. Dette for å
a) forankre oppgaver og samfunnsansvar NettiNord har i samfunn, og
b) styrke stolthet og engasjement hos de ansatte. Siste er spesielt viktig for rekruttering.
Vær obs på at HMS er ivaretatt på alle bilder.

Eksempler

Intern

Du har ikke tilgang til dette innholdet. 

Klær

Jakke - 583081

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Softshelljakke - 514595

Skalljakke – 513594 og Vinterjakke – 510993 vil ha samme alternativer.

Bukse håndverk m/ stretch - 632581

Damebukse m stretch – 632881 vil ha samme alternativer

Bukser skal ikke ha trykk bak.

Vinterbukse m/ seler - 512293

Bukser skal ikke ha trykk bak.

Collegegenser

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Farge på klær skal være nærmest  «Alut blå».
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Blå genser alternativ 1

Svart genser alternativ 1

Blå genser alternativ 2

Svart genser alternativ 2

T-skjorte

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Farge på klær skal være nærmest  «Alut blå».
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Blå t-skjorte alternativ 1

Svart t-skjorte alternativ 1

Hvit t-skjorte alternativ 1

Blå t-skjorte alternativ 2

Svart t-skjorte alternativ 2

Hvit t-skjorte alternativ 2

Caps

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Giveaways

Buff

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Farge på klær skal være nærmest  «Alut blå».
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Penn

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Sukkertøyeske

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Krus

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Husk å bruke bilder i god kvalitet.

Alternativ 1 hvit kopp

Alternativ 1 blå kopp

Alternativ 2 hvit kopp

Alternativ 2 blå kopp

Utvendig profilering

Beachflagg

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.
Husk å bruke bilder i god kvalitet.

Alternativ 1

Alternativ 2

Nøkkelkort

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Digital veiledning

Facebook

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Headerbilde kan lastes ned her
OBS: headerbilder er etter standard fra oktober 2021 – formatet hos Facebook kan ha endret seg. Konsulterer gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning for å tilpasse design hvis det trenges.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 1

Alternativ 2

(Rette filer kommer)

Stillingsannonse

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Bil

Personbil

Caddy

Design gjelder:
 EL Golf

Design gjelder:
Mercedes Vito, Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy

Van

Lastebil & Sprinter

Design gjelder:
Ford Transit

Design gjelder:
Volvo FM-9, Mercedes Sprinter, Mercedes Sprinter

Personbil

Caddy

Design gjelder:
 EL Golf

Design gjelder:
Mercedes Vito, Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy

Van

Lastebil & Sprinter

Design gjelder:
Ford Transit

Design gjelder:
Volvo FM-9, Mercedes Sprinter, Mercedes Sprinter

Personbil

Caddy

Design gjelder:
 EL Golf EV69524

Design gjelder:
Mercedes Vito ZT50679, Volkswagen Caddy ZT45949, Volkswagen Caddy ZT51663

Van

Lastebil & Sprinter

Design gjelder:
Ford Transit ZT51926

Design gjelder:
Volvo FM-9 ZT42120, Mercedes Sprinter ZT50383, Mercedes Sprinter ZT48570

Skriv inn tildelt passord for å få tilgang til din profilmanual