Profilmanual

sist oppdatert

05.05.2022

Om Profilen

G. Hagen har sammen med samarbeidspartner Designu utviklet en visuell identitet for selskapet.

Profilhåndbok viser retningslinjer for bruk av profilen. Det viktigste med en god profil er å følge den konsekvent. Gjøres det riktig, kommer merkevaren til å være tidløs og bli husket.

Konseptet bak profilen

G. Hagen ble etablert i 1855 og er Nord-Norges eldste handelshus.
Profilen har utviklet seg siden da, hvor hovedfokuset generelt har bestått av typografi. Det er i nyere tid G. Hagen i tillegg  har fått et logosymbol som består av G og H.
Gjennom tidene har G. Hagen bestått av bokhandel, trykkeri, bakeri, gull/sølv, fotografiutstyr og radio/musikk for å nevne noen.
G. Hagen har altså alltid vært, og er stadig i, utvikling. Dette ble tatt med videre i profilen.

I merkevaredokumentet fra 2020 ble nytt konsept og ny posisjon til G. Hagen etablert. Konseptet «For deg – med deg» viser at man er en samfunnspiller som setter medarbeider og kunder i fokus. Dette gjenspeiler seg i profilen. Logoen setter fokus på kunden og viser mangfoldet G. Hagen tilbyr.

Hovedlogo

Logoen er det viktigste kjennemerket og bedriftens ansikt utad.

Hovedlogoen skal være den primære logoen. Det vil si, det første kunden ser.

For å opprettholde gjenkjennelse og bygge en sterk merkevare, skal G. Hagen-logoen alltid se ut som vist nedenfor. Det vil si, symbolet og bokstavformene skal aldri endres, og skal følge profilens retningslinjer.

Hovedlogo – Lys bakgrunn

Hovedlogo – Mørk bakgrunn

Sekundærlogo

Sekundærlogoen består av de samme elementene som primærlogoen og må følge de samme reglene som blir satt for primærlogoen.

Sekundærlogo skal brukes når det er mye plass og logo skal være i fokus.
Sekundærlogoen kan brukes på formater der primærlogoen ikke kan yte sitt best mulige uttrykk. Dette gjelder for eksempel ved bruk på store flater, eller sammen med andre logoer.

Sekundærlogo – Lys bakgrunn

Sekundærlogo – Mørk bakgrunn

Monokromlogoen er det siste alternativet som kan brukes. Denne kan anvendes i situasjoner der hovedlogoen og sekundærlogoen ikke fungerer optimalt, for eksempel på trykte produkter, stempler, eller arbeidsklær. Den består av de samme elementene som hovedlogo og sekundærlogo, og følger de samme reglene for bruk.

Monokrom hovedlogo – Lys bakgrunn

Monokrom hovedlogo – Mørk bakgrunn

Monokrom sekundærlogo – Lys bakgrunn

Monokrom sekundærlogo – Mørk bakgrunn

Ikon

Et ikon er kortversjonen av en logo. Den kan brukes på Facebook, eller som et grafisk element på for eksempel giveaways.

Ikon skal ikke brukes som erstatning for hovedlogoen.

Ikon

Ikon – Lys bakgrunn

Ikon – Mørk bakgrunn

Hvordan velge filtype

Trykk

JPG
Joint Photographic Group er et rasterformat som ofte brukes til fotografier på nettet. JPEG-filer er nettvennlige fordi filene vanligvis er mindre. Ulempen med JPEG-er er at den originale kvaliteten på bildet reduseres ettersom den forkaster digital informasjon gjennom komprimering for å holde bildestørrelsen liten.

PDF
Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

Web

PNG
Portable Network Graphics er et punktgrafikk-format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp.

Minimumstørrelse

For å være sikker på at logoen er synlig på alle flater, har vi definert en minimumsstørrelse. 

Minimumstørrelse:

Minimumsstørrelse i trykksaker er 5 mm av symbolets høyde.

Minimumsstørrelse på skjerm er 30 punkters (px) av symbolets høyde.

Disse størrelsene gjelder hovedlogo og sekundærlogo.

Beskyttelsesområde

Logo skal alltid brukes med et beskyttelsesområde. Dette er for å sikre at den står alene og vises godt.

Hovedlogo:
Minimum avstand fra andre elementer beregnes symbolets høyde.

Sekundærlogo:
Minimum avstand fra andre elementer beregnes til 50 % av symbolets høyde, men gjerne mer.

Se eksempel under.

Beskyttelsesområde hovedlogo:

Beskyttelsesområde sekundærlogo:

Ukorrekt bruk

Det er aldri lov å endre på logofilene. Bedriften skal alltid framstå på en enhetlig og konsistent måte. Bruk alltid originalfiler. Unngå feilene som er vist under.

Farger

Logofarger

Logofarger skal brukes for å knytte sammen det visuelle. Logofarger skal brukes hyppig, men aldri som bakgrunnsfarge bak logoen.
Logofarge kan for eksempel bruks innvendig på bygget, på klær og store flater.

Fargene i paletten kan brukes 100 % eller i definerte prosenter.

Smil

Hex: #00B5E2
Cmyk: C81/ M3/ Y5/ K0
Rgb: R0/ G181/ B226

Pantone: 306

Glede

Hex: #FFC658
Cmyk: C0/ M24/ Y75/ K0
Rgb: R255/ G198/ B88

Pantone: 135

Bruksfarger

Disse brukes som bakgrunnsfarge og skriftfarge etter behov.

For eksempel ved bruk av “Service” som bakgrunnsfarge, brukes “Tillit” som skriftfarge. 

Fargene i paletten kan brukes 100 % eller i definerte prosenter. 

Tillit

Hex: #00426A
Cmyk: C100/ M75/ Y36/ K23
Rgb: R0/ G66/ B106

Pantone: 2188

Service

Hex: #F9FCFF
Cmyk: C2/ M0/ Y0/ K0
Rgb: R249/ G252/ B255

Folie: Helhvit

Kontrastfarger

Disse brukes som kontrastfarge etter behov, og er fargene som skal brukes minst.

Bruksområder er for eksempel PowerPoint, web og andre flater, der man trenger variasjon.

Fargene i paletten kan brukes 100 % eller i definerte prosenter.

Kunde

Hex: #006298
Cmyk: C100/ M62/ Y18/ K2
Rgb: R0/ G98/ B152

Pantone: 7691

Kunnskap

Hex: #F8485E
Cmyk: C0/ M86/ Y55/ K0
Rgb: R248/ G72/ B94

Pantone: 1785

Print og web

HEX → brukes på digitale plattformer, mest vanlig fargeframvisning i CSS
CMYK → brukes for trykk på vanlige kopimaskiner
RGB → brukes for digital framvisning, for eksempel på PowerPoint
PANTONE → brukes i offsettrykk, først og fremst for eksklusive formål som brevpapir og visittkort.

OBS: Farge kan variere fra datamaskin til datamaskin samt skriver til skriver. Dette med bakgrunn i innstillinger i maskinvare.

Typografi

Poppins er G. Hagens primærfont og skal brukes til alt av kommunikasjon. 

Poppins er en nonserif font med høy lesbarhet. Bold-snitt er vell egnet som overskrifter og på plakater.

Variert bruk av utseende på skriften er med på å skape spennende utrykk, som vil fange oppmerksomhet. En fin og ryddig struktur vil bidra til god lesbarhet og at man oppfattes som seriøs og pålitelig.

Fontene er distribuert av Google fonts og er en gratis nedlastbar font.

Hierarki

Følgende hierarki av bokstavstørrelser er definert for oppbygging av dokumenter og så videre.

Typografi - erstatningsfont

I de tilfeller der Poppins ikke er tilgjengelig, og ved bruk av Microsoft Office-maler, brukes erstatningsfonter. 

Microsoft Office-maler
Bierstadt er standard skrifttype på de fleste datamaskiner og krever ikke installering. Bruk Bierstadt ved produksjon av sakspapirer og interne dokumentmaler i Microsoft Office. Bierstadt finnes i Regular, Italic, Bold, Bold Italic, Display og Display Bold

Hierarki

Følgende hierarki av bokstavstørrelser er definert for oppbygging av dokumenter og så videre.

Universell utforming

Det er viktig for bedriften å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler.

Lesbarhet

  • Legg alltid vekt på god lesbarhet.
  • Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 12 pt. Unntaksvis kan 10 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.

 

Kontrast og luft

  • Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.
  • Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.

 

Vær konsekvent

  • Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform, eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon, enten den er på papir eller skjerm.
  • Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter. Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.
  • Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.

 

Web

På nettsider er det klare regler for universell utforming, og det er viktig at disse reglene etterfølges.

Grafiske elementer

Elementer

Grafiske elementer sørger for å gi merkevaren spillerom og mulighet til variert bruk tilpasset målgruppe og formålet.

Følg og bruk eksisterende grafiske elementer for å sikre at merkevaren er gjenkjennbar over tid.

Elementer i mønster:
Elementene har bakgrunn i elementer fra logo og fra selve handelshuset. Elementene er enkle grafiske former, og sammensetningen skal ikke endres. Elementer kan derimot roteres og stå fritt i fargevalg.

Mønster:
Elementer skal settes sammen som et mønster. Bruk av enkeltstående elementer skal ungås med mindre det er hensiktsmessig.
Mønstre skal bygges opp i firkanter,

se nedenfor.

 

Oppbygging:

Skriv inn tildelt passord for å få tilgang til din profilmanual