Profilmanual

sist oppdatert
27.04.2021

Om Profilen

Hammerfest Parkering KF har sammen med samarbeidspartner Designu utviklet en visuell identitet for selskapet.

Profilhåndbok viser retningslinjer for bruk av profilen. Det viktigste med en god profil er å følge den konsekvent.
Gjøres det riktig, kommer merkevaren til å være tidløs og bli husket.

Logo

Hovedlogo

Horisontal versjon

Logoen er det viktigste kjennemerket og bedriftens ansikt utad.
Hovedlogoen skal være den primære logoen. Det vil si, det første kunden ser.
Logoen er bygget opp av en bil i en sirkel og typografi under/ved siden av. Det er logo i horisontal oppsett som skal brukes primært. Hvis plassen ikke strekker til, skal vertikal logo brukes.

Hovedlogoen skal brukes til alt av markedsmaterial, der det er hensiktsmessig.
Hovedlogo skal kun brukes mot en helhetlig bakgrunn. Det vil si, bakgrunn uten optiske forstyrrelser.
For å opprettholde gjenkjennelse og bygge en sterk merkevare, skal Hammerfest Parkering KF sin logoen alltid se ut som vist nedenfor. Det vil si, symbolet og bokstavformene skal aldri endres, og skal følge profilens retningslinjer

Hovedlogo – Lys bakgrunn

Hovedlogo – Mørk bakgrunn

Sekundærlogo

Alternativ – Vertikal versjon

Sekundærlogo brukes når det er hensiktsmessig og primærlogo ikke kan brukes.

Sekundærlogo – Lys bakgrunn

Sekundærlogo – Mørk bakgrunn

Monokromlogo

Monokromlogoen er det siste alternativet som kan brukes. 
Denne kan anvendes i situasjoner der hovedlogoen og sekundærlogoen ikke fungerer optimalt, for eksempel på trykte produkter, stempler, eller arbeidsklær.

Den består av de samme elementene som hovedlogo og sekundærlogo, og følger de samme reglene for bruk.

Monokrom hovedlogo – Lys bakgrunn

Monokrom hovedlogo – Mørk bakgrunn

Monokrom sekundærlogo – Lys bakgrunn

Monokrom sekundærlogo – Mørk bakgrunn

Ikon

Et ikon er kortversjonen av en logo. Den kan brukes på Facebook, eller som et element på for eksempel giveaways.

Ikon skal ikke brukes som erstatning for hovedlogoen.

Ikon

Hovedikon – Lys bakgrunn

Monokromikon – Lys bakgrunn

Monokromikon – Mørk bakgrunn

Hvordan velge filtype

Trykk

JPG
Joint Photographic Group er et rasterformat som ofte brukes til fotografier på nettet. JPEG-filer er nettvennlige fordi filene vanligvis er mindre. Ulempen med JPEG-er er at den originale kvaliteten på bildet reduseres ettersom den forkaster digital informasjon gjennom komprimering for å holde bildestørrelsen liten.

PDF
Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

Web

PNG
Portable Network Graphics er et punktgrafikk-format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp.

Minimumstørrelse

For å være sikker på at logoen er synlig på alle flater, har vi definert en minimumstørrelse

​Minimumstørrelse i trykksaker er 10 mm i høyde. 
Minimumstørrelse på skjerm er 55 px i høyde.

Beskyttelsesområde

Logo skal alltid brukes med et beskyttelsesområde. Dette er for å sikre at den står alene og vises godt.

Minimum avstand fra andre elementer beregnes til 50 % av logoens høyde, men gjerne mer.

Se eksempel under.

Beskyttelsesområde:

Ukorrekt bruk

Det er aldri lov å endre på logofilene. Bedriften skal alltid framstå på en enhetlig og konsistent måte. Bruk alltid originalfiler.
Unngå feilene som er vist under.

Farger

Profilfarger
Hammerfest Parkering sin fargepalett er hentet fra Hammerfest Kommune sin profil.

“Fargene i paletten kan brukes til 100% eller i prosentene 50-, 30-, 20- og 10%. 

Logofarger
Logofargene skal alltid beholdes i 100%

Hovedfarger

Blå

Hex: #003863
Cmyk: C100/ M60/ Y10/ K50
Rgb: R0/ G56/ B99
PANTONE: 2955

Sjøgrønn

Hex: #00918d
Cmyk: C80/ M15/ Y45/ K10
Rgb: R0/ G145/ B141
PANTONE: 2236

Isblå

Hex: #89ccca
Cmyk: C50/ M0/ Y25/ K0
Rgb: R137/ G204/ B202
PANTONE: 325

Sekundærfarger

Lilla

Hex: #a71680
Cmyk: C40/ M100/ Y0/ K0
Rgb: R167/ G22/ B128
PANTONE: 248

Gul

Hex: #ffdd00
Cmyk: C0/ M10/ Y100/ K0
Rgb: R255/ G210/ B0
PANTONE: 109

Orange

Hex: #ec6608
Cmyk: C0/ M70/ Y100/ K0
Rgb: R236/ G102/ B8
PANTONE: 159

Logofarger

Nattehimmel

Hex: #1b355d
CMYK: C100/ M82/ Y35/ K27
RGB: R27/ G53/ B93
PANTONE: 534 C

Nordisk blå

Hex: #0077a9
Cmyk: C90/ M40/ Y17/ K3
Rgb: R0/ G119/ B169
PANTONE: 641 U

Himmelblå

Hex: #89cfe4
CMYK: C49/ M0/ Y10/ K0
RGB: R137/ G207/ B228
PANTONE: 636 C

Print og web

HEX → brukes på digitale plattformer, mest vanlig fargeframvisning i CSS
CMYK → brukes for trykk på vanlige kopimaskiner
RGB → brukes for digital framvisning, for eksempel på PowerPoint
PANTONE → brukes i offsettrykk, først og fremst for eksklusive formål som brevpapir og visittkort.

OBS: Farge kan variere fra skjerm til skjerm samt skriver til skriver. Dette med bakgrunn i innstillinger i maskinvare.

Typografi

Hammerfest Parkering sin typografi er hentet fra Hammerfest Kommune sin profil.

Barlow skal brukes på alle grafiske oppsett av trykt materiell.

Fonten er distribuert av Google fonts og er en gratis nedlastbar font:

Typografi - hieraki

Universell utforming

Det er viktig for bedriften å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler.

Lesbarhet
Legg alltid vekt på god lesbarhet.

Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 12 pt. Unntaksvis kan 10 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.

Kontrast og luft
Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.

Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.

Vær konsekvent
Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform, eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon, enten den er på papir eller skjerm.

Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter. Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.

Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.

Web
På nettsider er det klare regler for universell utforming, og det er viktig at disse reglene etterfølges.

Grafiske elementer

Grafiske elementer sørger for å gi merkevaren spillerom og mulighet til variert bruk tilpasset målgruppe og formålet.

Følg og bruk eksisterende grafiske elementer for å sikre gjenkjennbarhet over tid.

Ikoner

Det er utviklet en ikoner relatert til arbeidsområde av Hammerfest Parkering KF.
Disse kan brukes til utsmykking, markedsmateriell og der det er hensiktsmessig.
Ikoner kan hjelper å forklare komplekse situasjoner på en universell måte.

Illustrasjoner

Det er utviklet tre illustrasjoner av Hammerfest.
Hovedillustrasjon skal brukes hyppig i markedsføring og promotering av parkeringsområde rundt Kirkeparken.
Top og bunn illustrasjon skal brukes til utsmykking av for eksempel webside, facebook, brevark og lignende.

Hovedillustrasjon

Topp- og bunnillustrasjon

Om ønskelig kan logo brukes sammen med profilelementer. Det kan være nyttig for følgende bruk:

– visittkort

– epost signatur

– presentasjoner

– utsmykking

– profilelementer

Profil i bruk

Det er utviklet en del elementer for Profil i bruk.
For nøyaktig bestilling ta gjerne kontakt med en profesionell designer for å tilpasse profil til riktig flate.

Powerpoint

Det er utarbeidet en Power Point-mal i 16:9 format.

Ved utarbeidelse av grafikk skal profilfargene benyttes.

Framside

Enkel slide

Bruk: Introduksjon av presentasjonen.

Bruk: Vise ønsket innhold, grafer, tabeller o.l

Enkel slide

Avslutning

Bruk: Vise grafer, tabeller o.l

Bruk: Som avslutning til presentasjonen

Skriv inn tildelt passord for å få tilgang til din profilmanual