Profilmanual

sist oppdatert

16.12.2021

Om Profilen

InfraNord har sammen med samarbeidspartner Designu utviklet en visuell identitet for selskapet.

Profilhåndboken viser retningslinjer for bruk av profilen. Det viktigste med en god profil er å følge den konsekvent. Gjøres det riktig, kommer merkevaren til å være tidløs, og både bli husket og lagt merke til. Den visuelle identiteten er bygget rundt konseptet “Vi gi deg verden”, som spiller på selskapets leveranse på internett via fiber og strømabonnement.

InfraNord ble etablert i 2009, og har de siste årene bygget ut fibernettverk i Nordkapp-regionen. Selskapet leverer per dags dato fiber til over 2000 husholdninger, herunder også hytteområder i regionen. Infrastrukturen er svært krevende i Nord-Norge; det er gjort betydelig investeringer for å kunne tilby fiber i et krevende geografisk område. Selskapet tar samfunnsansvaret sitt på alvor, og har bygget ut fiber i regioner der store kommersielle aktører ikke ville levert. Samtidig med fiber tilbyr InfraNord TV-tjenester (Riks-TV).

Logoen er det viktigste kjennemerket og bedriftens ansikt utad.

Hovedlogoen skal være den primære logoen. Det vil si, det første kunden ser.

Logoen er sammensatt av symbol og navnetrekk i liggende oppsett.
Logosymbolet består av en verden i en snakkeboble. Hovedlogoen skal brukes til alt av markedsmateriell der det er hensiktsmessig.

For å opprettholde gjenkjennelse, og bygge en sterk merkevare, skal InfraNords logo alltid se ut som vist nedenfor. Det vil si, symbolet og bokstavformene skal aldri endres, og skal følge profilens retningslinjer.

Horisontal versjon

Sekundærlogoen består av de samme elementene som primærlogoen og må følge de samme reglene som blir satt for primærlogoen.

Sekundærlogoen kan brukes på formater der primærlogoen ikke kan yte sitt best mulige uttrykk. Dette gjelder for eksempel ved bruk på liggende, smale formater eller sammen med andre logoer.

Vertikal versjon

Alternativ

Bruk av byline

Byline er slagordet til bedriften. Den kan brukes til trykk, reklame, annonser eller andre steder bedriften ønsker å sette fokus på slagordet sitt.

En byline skal ikke erstatte logoen, men den kan være enkeltstående for eksempel i slutten av en reklamefilm.
Byline til InfraNord er «Vi gir deg verden»Skal logo med byline brukes, brukes hovedlogo for best mulig lesbarhet.
Byline kan også brukes separat, uten logo.

Ukorrekt bruk
– Byline skal ikke dominere logo
– Enten brukes byline separat eller ferdig oppsatt

Horisontal versjon

Byline

Ukorrekt bruk

Ikon

Et ikon er kortversonen av en logo. Den kan brukes på Facebook eller som et element på for eksempel giveaways.

Ikon skal ikke brukes som erstatning for hovedlogo.

Symbol

Hvordan velge filtype

Trykk

JPG
Joint Photographic Group og er et rasterformat som ofte brukes til fotografier på nettet. JPEG-filer er nettvennlige fordi filene vanligvis er mindre. Ulempen med JPEG-er er at den originale kvaliteten på bildet reduseres ettersom den forkaster digital informasjon gjennom komprimering for å holde bildestørrelsen liten.

PDF
Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

Web

PNG
Portable Network Graphics er et punktgrafikk-format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp.

Minimumstørrelse

For å være sikker på at logoen er synlig på alle flater, har vi definert en minimumsstørrelse

Hovedlogo:

Minimumsstørrelse i trykksaker er 8 mm høyde.

Minimumsstørrelse på skjerm er 55 punkter (px) høyde.

Sekundærlogo:

Minimumsstørrelse i trykksaker er 8 mm høyde.

Minimumsstørrelse på skjerm er 55 px høyde.

Beskyttelsesområde

Logo skal alltid brukes med et beskyttelsesområde. Dette er for å sikre at den står alene og vises godt.

Minimum avstand fra andre elementer beregnes til 50 % av logoens høyde, men gjerne mer.

Se eksempel under.

Hovedlogo:

Sekundærlogo:

Ukorrekt bruk

Det er aldri lov å endre på logofilene. Bedriften skal alltid framstå på en enhetlig og konsistent måte. Bruk alltid originalfiler. Unngå feilene som er vist under.

Farger

Konsernfarger

Repvåg blå og Repvåg hvitt er konsernfargene. Disse skal brukes i alle merkevarer konsernet eier.

Repvåg blå

Hex: #15375A
Cmyk: C100/ M78/ Y38/ K32
Rgb: R21/ G55/ B90
PANTONE: 108-16

Repvåg hvit

Hex: #FBFBFB
Cmyk: C2/ M1/ Y1/ 0
Rgb: R251/ G251/ B251
PANTONE: 179-1

Profilfarger

Profilfarger er fargene som skiller de forskjellige datterselskaper fra hverandre.

Himmelblå, Neon Connect og Arcticblå er profilfarger. 
Disse kan brukes som bakgrunnsfarger eller kontrastfarge der det trenges.
Bruksområde er for eksempel PowerPoint, web og andre flater, det man trenger variasjon.

Fargene i paletten kan brukes 100 % eller i definert prosenter.

Neon Connect er en ren nettfarge, og skal derfor ikke brukes til trykk.
Neon Connect skal brukes på digital markedsføring, og som aksentfarge på websiden.

Himmelblå

Hex: #7FCFF5
Cmyk: C51/ M0/ Y0/ K0
Rgb: R127/ G207/ B245

PANTONE: 115-5

Neon Connect

Hex: #7bf94c
Rgb: R123/ G249/ B76

Havblå

Hex: #009ADE
Cmyk: C77/ M24/ Y0/ K0
Rgb: R0/ G154/ B222
PANTONE: 2925

Logofarger

Logofargene består kun av Repvåg blå og Repvåg hvit. 
Logofargene skal alltid bestå i 100%.

Repvåg blå

Hex: #15375A
Cmyk: C100/ M78/ Y38/ K32
Rgb: R21/ G55/ B90
PANTONE: 108-16

Repvåg hvit

Hex: #FBFBFB
Cmyk: C2/ M1/ Y1/ 0
Rgb: R251/ G251/ B251
PANTONE: 179-1

Print og web

HEX → brukes på digitale plattformer, mest vanlig fargeframvisning i CSS.
CMYK → brukes for trykk på vanlig kopimaskiner.
RGB → brukes for digital framvisning, for eksempel på PowerPoint.
PANTONE → brukes av profesjonelle parter på trykk for å garantere mest presise gjengivelse.

OBS: Farger kan variere fra datamaskin til datamaskin samt printer til printer. Dette med bakgrunn i innstillinger i maskinvare.

Typografi

Bahnschrift er InfraNords primærfont og skal brukes til alt av kommunikasjon.

Husk at litt variert bruk av typografi er med på å skape spennende utrykk, som vil fange oppmerksomhet.

Dersom Bahnschrift ikke er tilgjengelig benyttes (google font kommer).

Fonten er distribuert av Microsoft og er en del av microsoft pakken.

Typografi - hieraki

Bahnschrift er velutviklede font som gir stort rom for variasjon. Den er tydelige og med god lesbarhet.

Universell utforming

Det er viktig for bedriften å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler.

Lesbarhet

  • Legg alltid vekt på god lesbarhet.
  • Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 12 pt. Unntaksvis kan 10 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.

 

Kontrast og luft

  • Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.
  • Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.

 

Vær konsekvent

  • Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon enten den er på papir eller skjerm.
  • Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter. Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.
  • Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.


Web

På nettsider er det klare regler for universell utforming, og det er viktig at disse reglene etterfølges.

Grafiske elementer

Grafiske elementer sørge for å gi merkevare spillerom og mulighet til variert bruk tilpasset målgruppe og formålet.
Følg og bruk eksisterende grafiske elementer for å sikre gjenkjennbarhet over tid.

Elementer

Sirkel
Sirkel kan brukes som alternativ til snakkeboblen. Sirkel er universell og lett gjenkjennbar.
Bruk gjerne bilder i sirkelform, eller bruk sirkel med profilfargene.

Rund snakkeboble
Snakkeboblen blir et gjenkjennbart element med konkret tilknytning til logo. Snakkeboble skal brukes i sin runde form, ikke ovale eller andre varianter.

Bildebank

Bilder i høy oppløsning for trykk og digital bruk.

Bilder
Når man ønsker generelle bilder i markedsføringen kan det brukes bilder av impliserer fiber og nettverksforbindelser, eller bilder som vise verden fra verdensrommet, likt slagord: Vi gir deg verden.
OBS. Bilder trenger ikke å krediteres, og er royalty-frie. Det betyr også at andre kan bruke disse bildene.