Profilmanual

sist oppdatert

02.02.2022

Om Profilen

Lucerna har sammen med samarbeidspartner Designu utviklet en visuell identitet for selskapet.

Profilhåndboken viser retningslinjer for bruk av profilen. Det viktigste med en god profil er å følge den konsekvent i det daglige. Gjøres dette riktig, kommer merkevaren til å være tidløs, og både bli husket og lagt merke til.

Den visuelle identiteten er bygget rundt konseptet “Rekruttering, utførende personell”, og setter søkelyset på kompetansen til utførende personell i jobben sin, og attraktiviteten Lucerna har som arbeidsplass.

For å kunne levere i krevende geografiske områder trenger man bred kompetanse, og sterk tilstedeværelse.

Lucerna har fokus på de ansatte, og ved å holde tritt med teknologiutviklingen framstår selskapet som en attraktiv og spennende arbeidsplass. Lucerna skal være “Førstevalget” for både de ansatte, og de som ser etter en ny arbeidsplass.

Oppbygging

Ikon setter seg sammen ut av flere elementer.
Samspill og sammensatt kompetanse er sentrale tema i konseptet.
Ikon setter seg sammen av bokstaven «L» og et avrundet trekant.
Navn Lucerna er latinsk og betyr «lantern». Gatelykt spiller en sentral rolle i oppstart av Hammerfest Energi i 1891.

Logo til Lucerna setter de ansatte i lyset og symbolisere en åpen og pålitelig bedrift.

Logoen er det viktigste kjennemerket og bedriftens ansikt utad.
Hovedlogoen skal være den primære logoen. Det vil si, det første kunden ser.
Logoen er sammensatt av symbol og navnetrekk i stående oppsett.
Logosymbolet består av navn Lucerna med ikon. Hovedlogoen skal brukes til alt av markedsmateriell, der det er hensiktsmessig.

For å opprettholde gjenkjennelse og bygge en sterk merkevare, skal Lucerna-logoen alltid se ut som vist nedenfor. Det vil si, symbolet og bokstavformene skal aldri endres, og skal følge profilens retningslinjer.

Fargelogo

Fargelogo er en alternative til hovedlogoen.
Logoen er sammensatt av symbol og navnetrekk i stående oppsett. Logosymbolet består av navn Lucerna med ikon der trekant i farge «Isblå».
Fargelogo skal brukes forsterket i didgital framvisning, det vil si på facebook, websiden og i digitale annonser.

OBS. For bruk av fargelogo må det være god kontrast på bakgrunn. Fargelogo skal ikke brukes på bilder eller plasser med mye forstyrrelse i bakgrunn.

For å opprettholde gjenkjennelse og bygge en sterk merkevare, skal Lucerna-logoen alltid se ut som vist nedenfor. Det vil si, symbolet og bokstavformene skal aldri endres, og skal følge profilens retningslinjer.

Ikon

Et ikon er kortversjonen av en logo. Den kan brukes på Facebook, eller som et element på for eksempel giveaways.

Ikon skal ikke brukes som erstatning for hovedlogo.

Ikon

Byline

Byline skrives som følgende:
Ditt strømnett Vårt ansvar

Font:
Byline skal alltid skrives i fonten Lato Bold, som er i Lucernas primærfont familie. 

Farge/Utheving:
Ordene «Ditt» og «Vårt» skal utheves.

Dette skal gjøres med farge. På hvit og mørk bakgrunn skal Isblå brukes på ordene «Ditt» og «Vårt».
Skulle det ikke være mulig å bruke Isblå, kan ordet «Ditt» og «Vårt» utheves med Lato Black.

Oppbygging:
Det finnes to måter å skrive byline:

Plassering av byline
I hierakien skal logo alltid stå først. Det betyr at logo skal ha større synlighet enn byline. Dette oppnås med å plasser byline ikke direkte med logo. Se eksempler for forslagene på plassering.

Bruk av byline
Byline skal brukes hyppig i kommunikasjon.
Byline hjelper kunder med å knytte tjenester rundt drift og vedlikehold av strømnett til selskapet Lucerna.
Men på grunn av at profilen fortsatt er ny for kunden, er det viktig at logo alltid er det første kunden ser.
Byline brukes som tillegg til logo der det er rom for det.
Byline burde brukes i annonsering, på websiden, på facebook og på material som profilerer bedriften (giveaways, bil, t-shirt).

Ukorrekt bruk:
Unngå

Hvordan velge filtype

Trykk

JPG
Joint Photographic Group er et rasterformat som ofte brukes til fotografier på nettet. JPEG-filer er nettvennlige fordi filene vanligvis er mindre. Ulempen med JPEG-er er at den originale kvaliteten på bildet reduseres ettersom den forkaster digital informasjon gjennom komprimering for å holde bildestørrelsen liten.

PDF
Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

Web

PNG
Portable Network Graphics er et punktgrafikk-format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp.

Minimumstørrelse

For å være sikker på at logoen er synlig på alle flater, har vi definert en minimumsstørrelse.
Beregn ut fra symbolets høyde.

 

Minimumsstørrelse i trykksaker er 5 mm i høyde.

Minimumsstørrelse på skjerm er 40 punkter (px) i høyde.

Beskyttelsesområde

Logo skal alltid brukes med et beskyttelsesområde. Dette er for å sikre at den står alene og vises godt.

Minimum avstand fra andre elementer beregnes til høyden av logoens navnetrekk, men gjerne mer.

Se eksempel under.

Ukorrekt bruk

Det er aldri lov å endre på logofilene.
Bedriften skal alltid framstå på en enhetlig og konsistent måte.
Bruk alltid originalfiler. Unngå feilene som er vist under.

Farger

Hovedfarger/ logofarger

Lucerna blå og Lucerna hvit er hovedfargerne.
Farge skal brukes hyppig i kommunikasjon 
Lucerna blå skal brukes som skriftfarge der det er mulig.  

Lucerna blå

Hex: #00334A
Cmyk: C100/ M71/ Y45/ K46
Rgb: R0/ G51/ B74
PANTONE: 2189

Lucerna hvit

Hex: #F7FCFF
Cmyk: C4/ M0/ Y0/ 0
Rgb: R247/ G252/ B255
PANTONE: 115-1

Primærfarge

Isblå er primærfarge til Lucerna. Isblå skal brukes som bakgrunnsfarge, for utsmykking, på profilelementer og mer. Fargen skal brukes hyppig i detaljer og profilelementer for å styrke merkevaren.

Isblå

Hex: #25CED1
Cmyk: C65/ M0/ Y25/ K0
Rgb: R37/ G206/ B209

Profilfarger

Profilfarger er farge som kan brukes i tillegg til hovedfargene og primærfargen.

Kontrast pink, Soloppgang rosa, Miljøgrønt og Tåkegrå er profilfarger. 
Disse kan brukes som bakgrunnsfarger eller kontrastfarge der det trenges.
Bruksområder er for eksempel PowerPoint, web og andre flater, der man trenger variasjon.

Fargene i paletten kan brukes 100 %, eller i definerte prosenter.

Kontrast pink

Hex: #FF36AB
Cmyk: C5/ M82/ Y0/ K0
Rgb: R255/ G54/ B171

Soloppgang rosa

Hex: #F8C7CC
Cmyk: C0/ M30/ Y13/ K0
Rgb: R248/ G199/ B204

Miljøgrønt

Hex: #B0DB43
Cmyk: C40/ M0/ Y84/ K0
Rgb: R176/ G219/ B67

Tåkegrå

Hex: #8AA5AF
Cmyk: C50/ M25/ Y26/ K5
Rgb: R138/ G165/ B175

Print og web

HEX → brukes på digitale plattformer, mest vanlig fargeframvisning i CSS
CMYK → brukes for trykk på vanlige kopimaskiner
RGB → brukes for digital framvisning, for eksempel på PowerPoint
PANTONE → brukes av profesjonelle parter på trykk for å garantere mest presise gjengivelse.

OBS: Farge kan variere fra datamaskin til datamaskin samt printer til printer. Dette med bakgrunn i innstillinger i maskinvare.

Typografi

Lato er Lucerna sin primærfont og skal brukes til alt av kommunikasjon. Fonten er en grotesk sans serif font med mange vekter, noe som gjør den praktisk i kommunikasjonsarbeidet.

Husk at litt variert bruk av typografi er med på å skape spennende utrykk, som vil fange oppmerksomhet.

Dersom Lato ikke er tilgjengelig benyttes Arial.

Fonter må installeres på datamaskiner før bruk av Office-maler.
Fonten er distribuert av Google-fonts, og er en gratis nedlastbar font.

Typografi - hieraki

Lato er en velutviklet font som gir stort rom for variasjon. Den er tydelig og med god lesbarhet.

Universell utforming

Det er viktig for bedriften å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler.

Lesbarhet

  • Legg alltid vekt på god lesbarhet.
  • Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 12 pt. Unntaksvis kan 10 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.


Kontrast og luft

  • Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.
  • Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.


Vær konsekvent

  • Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform, eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon, enten den er på papir eller skjerm.
  • Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter. Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.
  • Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.


Web

På nettsider er det klare regler for universell utforming, og det er viktig at disse reglene etterfølges.

Grafiske elementer

Grafiske elementer sørger for å gi merkevaren spillerom og mulighet til variert bruk tilpasset målgruppe og formålet.
Følg og bruk eksisterende grafiske elementer for å sikre gjenkjennbarhet over tid.

Elementer

Trekant
Disse kan brukes i forskjellige varianter. Se profil i bruk for inspirasjon

Alternativ 1

Alternativ 2

Download all

Microsoft Office-maler

Brevark

Det er utarbeidet fastsatte maler for brevark.

E-postsignatur

Det er utarbeidet fastsatte maler for signaturen.
Bytt mellom Repvåg Kraftlag-signatur og konsern-signatur etter behov.

.

Konsern versjon

Powerpoint

Det er utarbeidet en Power Point-mal i 16:9 format. Her finnes flere maler for undersider, som kan brukes etter behov.

Ved utarbeidelse av grafikk skal profilfargene benyttes.

Åpning

Konsern Åpning

Finnes flere varianter med illustrasjon og mulighet for ege bilde.

Finnes flere varianter med illustrasjon og mulighet for ege bilde.

Innholdsfortegnelse

Temaintroduksjon

Finnes flere varianter med illustrasjon og mulighet for ege bilde.

Tekst med hvit bakgrunn

Konsern tekst med hvit bakgrunn

Bilde

Variert bruk

Hvordan bytte oppsett i PowerPoint

1. Ved første åpning

2. Velg slide

Denne kommer opp på grunn av bildefiler. Dette er ikke skadelig for din datamaskin og er trygt på bruke.

Velg sliden du ønsker å endre

3. Oversikt over oppsett

4. Velg oppsett

Trykk på “Oppsett” for å endre en eksisterende slide. 
Trykk på “Nytt lysbilde” for å legge til en ny slide. 

Velg ønsket oppsett. 
Om du ønsker å bruke illustrasjon for samfunn, se under “Repvåg Kraftlag Samfunn”.

(Rette filer kommer)

Klær

Kjeledress

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
På signalfarget klær brukes monokrom logo i Lucerna blå for å øke lesbarhet fra avstand.


Det er mulig å legge ved initialer til arbeidstaker. Bruk alltid profilfont – Lato –  for dette.

Genser

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
For å unngå unødvendig slitasje på arbeidsklær skal det brukes genser i mørk farge, gjerne svart.

Det er mulig å legge ved initialer til arbeidstaker. Bruk alltid profilfont – Lato –  for dette.

Alternativ 1

Oppbygging:
Stripe med 45 grader vinkel i “Lucerna blå”, plassert i midten på stripen er ikon i Lucerna blå.

Se på “farge” i profilhåndbok for nøyaktig fargekode.

Alternativ 2

Oppbygging:
Det er brukt deler av ikon i fargen “Isblå“.
Se på “farge” i profilhåndbok for nøyaktig fargekode.

Alternativ 3

Oppbygging:
Det er mulig å bruke genser i lys farge. Da er det ønskelig med en farge som er nærmest “Isblå“.
Se på “farge” i profilhåndbok for nøyaktig fargekode.

T-skjorte

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Se på “farge” i profilhåndbok for nøyaktig fargekode.

Alternativ 1

Oppbygging:
Farge på plagg: “Lucerna blå”
Bakside: trekant med 90 graders spiss vinkel. Ikon plassert i midten av trekant.

Alternativ 2

Oppbygging:
Farge på plagg: “Tåkegrå”
Stripe i 45 graders vinkel med farge ikon plassert i midten

OBS: trykk til kanten er KUN mulig for større produksjoner.
konsulter med leverandør for mer informasjon.

Alternativ 3

Oppbygging:

Giveaways

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Buff

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Lue

Alternativ 1

Alternativ 2

Dekketøy

Krus

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

Alternativ 1

Alternativ 2

Tallerken

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

Alternativ 1

Alternativ 2

Utvendig profilering

Beachflagg

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

Alternativ 1

Alternativ 2

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

Alternativ 1

Alternativ 2

Fasadeskilt

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 1

Alternativ 2

Skilt inngang

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Skilting innvendig

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 1

Alternativ 2

Nøkkelkort

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

Alternativ 1

Alternativ 2

Digital veiledning

Facebook

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Headerbilde kan lastes ned her
OBS: headerbilder er etter standard fra oktober 2021 – formatet hos Facebook kan ha endret seg. Konsulterer gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning for å tilpasse design hvis det trenges.

Alternativ 1

Alternativ 2

Web

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Framside

Innholds-side

Bil

Biler Lucerna

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.
Per dags dato skal Lucerna gjenbruke de gamle biler fra Hammerfest Energi Nett – det vil si biler er røde.

Oppbygging:
Stripe med 45 grader vinkel i “Lucerna blå”, plassert i midten på stripen er negativ farge-ikon til Lucerna.
Der det er plass ved siden av stripe skal det positive fagelogo til Lucerna plasseres.

På døra og i fronten plasseres negativ fargelogo.
Logo skal tilpasses døra og ikke være større en selve døra – gjerne med gode marginer til høyre og venstre

Skriv inn tildelt passord for å få tilgang til din profilmanual