Profilmanual

sist oppdatert

06.01.2022

Om Profilen

Måsøy Næring og Havn KF har sammen med sin samarbeidspartner Designu utviklet en visuell identitet for selskapet.

Profilhåndboken viser retningslinjer for bruk av profilen. Det viktigste med en god profil er å følge den konsekvent. Gjøres det riktig, kommer merkevaren til å være tidløs, og både bli husket, og lagt merke til.

Den visuelle identiteten er bygget rundt konseptet “Ringvirkninger”, som spiller på foretakets ansvar for utvikling i Måsøy kommune.
Foretaket er delt i to virksomhetsområder, næring og havn.
Oppgaver til Nærings-delen er å fremme næringsutvikling i Måsøy kommune. Siden Måsøy er per dags dato er en typisk fiskerikommune så sitter Næring og Havneservice tett i lag.

Profil - Sammensetning

forklaring logo

Logoen er sammensatt av symbol og navnetrekk i liggende oppsett.
Logoen setter seg sammen av dråpe, som symboliserer næring og et anker som symboliserer havn.
Sirkler rundt ankeret symboliserer ringvirkninger, som er resultatet som foretak vil oppnå

 

Hierarki

Den først logoen nye kunder skal se er hovedlogo kommunal.
Skulle hovedlogoen ikke kunne yte sitt best mulige uttrykk skal sekundærlogoen brukes.
Flater hvor hovedlogo kommunal skal brukes er for eksempler på anbud og dokumenter som skal publiseres.

Er kunden allerede kjent med merkevaren skal hovedlogo brukes. Det vil si logo uten «Måsøy kommune». Skulle hovedlogoen ikke kan yte sitt best mulige uttrykk skal sekundærlogo brukes.
Flater hvor hovedlogoen skal brukes er for eksempel på side 2 i brevark, på profileringsmateriell og på skilting innvendig.

Når kunden er godt kjent med merkevare kan kun ikon brukes. Dette for eksempel på sosiale media, og på profileringsmateriell.
Ikon kan også brukes når fullt navn på foretak skrives ut i tillegg; for eksempel på epost-signaturer, skilter eller visittkort.

Elementer brukes for utsmykking av profileringsmateriell.

hieraki bruk av logo

Logoen er det viktigste kjennemerket og bedriftens ansikt utad.
Hovedlogoen skal være den primære logoen. Det vil si, det første kunden ser.


Logoen er sammensatt av symbol og navnetrekk i liggende oppsett.
For å opprettholde gjenkjennelse, og bygge en sterk merkevare, skal Måsøy Næring og Havns logo alltid se ut som vist nedenfor.
Det vil si, symbolet og bokstavformene skal aldri endres, og skal følge profilens retningslinjer.

Horisontal versjon kommunal

Horisontal versjon

Sekundærlogoen består av de samme elementene som primærlogoen og må følge de samme reglene som blir satt for primærlogoen.

Sekundærlogoen kan brukes på formater der primærlogoen ikke kan yte sitt best mulige uttrykk. Dette gjelder for eksempel ved bruk på liggende, smale formater eller sammen med andre logoer.

Vertikal versjon kommunal

Vertikal versjon

Alternativ

Monokromlogo

Monokromlogoen er det siste alternativet som kan brukes. Denne kan anvendes i situasjoner der hovedlogoen og sekundærlogoen ikke fungerer optimalt, for eksempel på trykte produkter, stempler, eller arbeidsklær. Den består av de samme elementene som hovedlogo og sekundærlogo, og følger de samme reglene for bruk.

Horisontal versjon

Monokrom

Vertikal versjon

Monokrom

Ikon

Monokrom

Bruk av byline

Byline er slagordet til bedriften. Den kan brukes til trykk, reklame, annonser eller andre steder bedriften ønsker å sette fokus på slagordet sitt.

En byline skal ikke erstatte logoen, men den kan være enkeltstående for eksempel i slutten av en reklamefilm.
Byline til InfraNord er «Vi gir deg verden»Skal logo med byline brukes, brukes hovedlogo for best mulig lesbarhet.
Byline kan også brukes separat, uten logo.

Ukorrekt bruk
– Byline skal ikke dominere logo
– Enten brukes byline separat eller ferdig oppsatt

Horisontal versjon

Byline

Ukorrekt bruk

Ikon

Et ikon er kortversonen av en logo. Den kan brukes på Facebook eller som et element på for eksempel giveaways.

Ikon skal ikke brukes som erstatning for hovedlogo.

Symbol

Hvordan velge filtype

Trykk

JPG
Joint Photographic Group og er et rasterformat som ofte brukes til fotografier på nettet. JPEG-filer er nettvennlige fordi filene vanligvis er mindre. Ulempen med JPEG-er er at den originale kvaliteten på bildet reduseres ettersom den forkaster digital informasjon gjennom komprimering for å holde bildestørrelsen liten.

PDF
Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

Web

PNG
Portable Network Graphics er et punktgrafikk-format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp.

Minimumstørrelse

For å være sikker på at logoen er synlig på alle flater, har vi definert en minimumsstørrelse

Minimumstørrrelse på symbolet er 13×13 mm på trykksaker og 50×50 punkter (px) på skjerm.på

Beskyttelsesområde

Logo skal alltid brukes med et beskyttelsesområde. Dette er for å sikre at den står alene og vises godt.

Minimum avstand fra andre elementer beregnes til 50 % av symbolets høyde, men gjerne mer.

Se eksempel under.

Hovedlogo:

Sekundærlogo:

Ukorrekt bruk

Det er aldri lov å endre på logofilene. Bedriften skal alltid framstå på en enhetlig og konsistent måte. Bruk alltid originalfiler. Unngå feilene som er vist under.

Farger

Profilfarger

Fargene i paletten kan brukes 100 % eller i definert prosenter.

Lilla

Hex: #111C4E
Cmyk: C100/ M93/ Y40/ K38
Rgb: R17/ G28/ B78

PANTONE: 2766

Mørk blå

Hex: #004169
Cmyk: C100/ M72/ Y34/ K23
Rgb: R0/ G65/ B105

PANTONE: 111-16

Blå

Hex: #1F73AE
Cmyk: C84/ M47/ Y10/ K1
Rgb: R31/ G115/ B174
PANTONE: 2383

Nordisk blå

Hex: #218DC2
Cmyk: C78/ M32/ Y9/ K0
Rgb: R33/ G141/ B194

PANTONE: 7689

Turkis

Hex: #10CFC9
Cmyk: C67/ M0/ Y30/ K0
Rgb: R16/ G207/ B201

PANTONE: 3252

Logofarger

Logofargene består av Nærings blå, Havn blå og Måsøy hvit.
Logofargene skal alltid bestå i 100%.

Nærings blå

Hex: #00355C
Cmyk: C100/ M79/ Y38/ K29
Rgb: R0/ G53/ B92

PANTONE: 2766

Havn blå

Hex: #4FB5E6
Cmyk: C64/ M10/ Y1/ 0
Rgb: R79/ G181/ B230
PANTONE: 2190

Måsøy hvit

Hex: #F5FBFF
Cmyk: C5/ M0/ Y0/ 0
Rgb: R245/ G251/ B255
PANTONE: 121-1

Print og web

HEX → brukes på digitale plattformer, mest vanlig fargeframvisning i CSS.
CMYK → brukes for trykk på vanlig kopimaskiner.
RGB → brukes for digital framvisning, for eksempel på PowerPoint.
PANTONE → brukes av profesjonelle parter på trykk for å garantere mest presise gjengivelse.

OBS: Farger kan variere fra datamaskin til datamaskin samt printer til printer. Dette med bakgrunn i innstillinger i maskinvare.

Typografi

Open Sans er Måsøy Næring og Havns primærfont og skal brukes til alt av kommunikasjon. Fonten er en humanistisk, nøytral sans serif font med mange vekter, noe som gjør den praktisk i kommunikasjonsarbeidet.

Husk at litt variert bruk av typografi er med på å skape spennende utrykk, som vil fange oppmerksomhet.

Fonten er distribuert av Google fonts og er en gratis nedlastbar font.

Erstatningsfont

Microsoft Office-maler
Calibri er standard skrifttype på de fleste datamaskiner og krever ikke installering. Bruk Calibri ved produksjon av sakspapirer og interne dokumentmaler i Microsoft Office. Calibri finnes i Light, Light Italic, Regular, Italic, Bold og Bold Italic.

Typografi - hieraki

Open Sans er en velutviklet font som gir stort rom for variasjon. Den er tydelig og med god lesbarhet.

Universell utforming

Det er viktig for bedriften å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler.

Lesbarhet

  • Legg alltid vekt på god lesbarhet.
  • Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 12 pt. Unntaksvis kan 10 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.

 

Kontrast og luft

  • Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.
  • Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.

 

Vær konsekvent

  • Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon enten den er på papir eller skjerm.
  • Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter. Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.
  • Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.


Web

På nettsider er det klare regler for universell utforming, og det er viktig at disse reglene etterfølges.

Grafiske elementer

Grafiske elementer sørge for å gi merkevare spillerom og mulighet til variert bruk tilpasset målgruppe og formålet.
Følg og bruk eksisterende grafiske elementer for å sikre gjenkjennbarhet over tid.

Elementer

Sirkellinje
Sirkel er universell og lett gjenkjennbar.
Bruk gjerne bilder i sirkelform, eller bruk sirkel med profilfargene.

Ringvirkninger
Ringvirkninger blir et gjenkjennbart element med konkret tilknytning til logo. Ringvirkninger kan brukes med og uten symbol.

element med sirkler

Bildebank

Bilder i høy oppløsning for trykk og digital bruk.

Bilder
Når man ønsker generelle bilder i markedsføringen kan det brukes bilder av impliserer fiber og nettverksforbindelser, eller bilder som vise verden fra verdensrommet, likt slagord: Vi gir deg verden.
OBS. Bilder trenger ikke å krediteres, og er royalty-frie. Det betyr også at andre kan bruke disse bildene.

Profil i bruk

Forskjellige flater - trykk

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Farge på klær skal være nærmest profilfargene.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Digital veiledning

Facebook

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulterer gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning for å tilpasse design hvis det trenges.

Web

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Bruk sirkellinjer og ringvirkninger aktiv som elementer på nett.

Skriv inn tildelt passord for å få tilgang til din profilmanual