Profilmanual

sist oppdatert

06.02.2022

Om Profilen

NettiNord har sammen med samarbeidspartner Designu utviklet en visuell identitet for selskapet.

Profilhåndbok viser retningslinjer for bruk av profilen. Det viktigste med en god profil er å følge den konsekvent. Gjøres det riktig, kommer merkevaren til å være tidløs og bli husket.

Den visuelle identiteten er bygget rundt konseptet “Kompetanse, ferdighet og kunnskap». Konseptet tar for seg NettiNords kompetanse og utførende personell i jobben sin. For å kunne levere i krevende geografiske områder trenger man bred kompetanse og sterk tilstedeværelse.

Logoen er det viktigste kjennemerket og bedriftens ansikt utad.

Hovedlogoen skal være den primære logoen. Det vil si, det første kunden ser.

Logoen er sammensatt av symbol og navnetrekk i liggende format.

Logosymbolet består av geometrisk dobbel N. Hovedlogoen skal brukes til alt av markedsmateriell, der det er hensiktsmessig.

For å opprettholde gjenkjennelse og bygge en sterk merkevare, skal NettiNord-logoen alltid se ut som vist nedenfor. Det vil si, symbolet og bokstavformene skal aldri endres, og skal følge profilens retningslinjer.

Horisontal versjon

Sekundærlogoen består av de samme elementene som primærlogoen, og må følge de samme reglene som blir satt for primærlogoen.

Sekundærlogoen kan brukes på formater der primærlogoen ikke kan yte sitt best mulige uttrykk. Dette gjelder for eksempel ved bruk på liggende, smale formater, eller sammen med andre logoer.

Vertikal versjon

Alternativ

Monokromlogo

Monokromlogoen er det siste alternativet som kan brukes. Denne kan anvendes i situasjoner der hovedlogoen og sekundærlogoen ikke fungerer optimalt, for eksempel på trykte produkter, stempler, eller arbeidsklær. Den består av de samme elementene som hovedlogo og sekundærlogo, og følger de samme reglene for bruk.

Horisontal

Monokrom

Bruk av byline

Byline er slagordet til bedriften. Den kan brukes til trykk, reklame, annonser eller andre steder bedriften ønsker å sette fokus på slagordet sitt.

En byline skal ikke erstatte logoen, men den kan være enkeltstående for eksempel i slutten av en reklamefilm.
Byline til NettiNord er «En sikker forbindelse».
Skal logo med byline brukes, brukes det vedlagt versjon for optimal lesbarhet.
Byline kan også brukes separat, uten logo.

Horisontal versjon

Byline

Ukorrekt bruk

Ikon

Et ikon er kortversjonen av en logo. Den kan brukes på Facebook, eller som et element på for eksempel giveaways.

Ikon skal ikke brukes som erstatning for hovedlogoen.

Symbol

Fontlogo består kun av fonten uten logosymbol.
Fontlogo kan brukes på formater der de andre versjoner ikke fungerer optimalt.

Dette gjelder for eksempel ved bruk på veldig små flater, eller når hovedlogoen allerede er vel etablert.
Fontlogo skal ikke brukes som erstatning for hovedlogoen.

Vertikal versjon

Fontlogo

Hvordan velge filtype

Trykk

JPG
Joint Photographic Group er et rasterformat som ofte brukes til fotografier på nettet. JPEG-filer er nettvennlige fordi filene vanligvis er mindre. Ulempen med JPEG-er er at den originale kvaliteten på bildet reduseres ettersom den forkaster digital informasjon gjennom komprimering for å holde bildestørrelsen liten.

PDF
Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

Web

PNG
Portable Network Graphics er et punktgrafikk-format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp.

Minimumstørrelse

For å være sikker på at logoen er synlig på alle flater, har vi definert en minimumsstørrelse

Hovedlogo:

Minimumsstørrelse i trykksaker er 5 mm høyde.

Minimumsstørrelse på skjerm er 30 punkters (px) høyde.

Sekundærlogo:

Minimumsstørrelse i trykksaker er 10 mm høyde.

Minimumsstørrelse på skjerm er 55 px høyde.

Beskyttelsesområde

Logo skal alltid brukes med et beskyttelsesområde. Dette er for å sikre at den står alene og vises godt.

Minimum avstand fra andre elementer beregnes til 50 % av logoens høyde, men gjerne mer.

Se eksempel under.

Hovedlogo:

Sekundærlogo:

Ukorrekt bruk

Det er aldri lov å endre på logofilene. Bedriften skal alltid framstå på en enhetlig og konsistent måte. Bruk alltid originalfiler. Unngå feilene som er vist under.

Farger

Konsernfarger

Repvåg blå og Repvåg hvitt er konsernfargene. Disse skal brukes i alle merkevarer konsern eier.
Konsernfager kan brukes i 100 %, eller i definerte prosenter.

Repvåg blå

Hex: #00355C
Cmyk: C100/ M78/ Y38/ K32
Rgb: R0/ G53/ B92
PANTONE: 108-16

Repvåg hvit

Hex: #FBFBFB
Cmyk: C2/ M1/ Y1/ 0
Rgb: R251/ G251/ B251
PANTONE: 179-1

Profilfarger

Profilfarger er fargene som skiller de forskjellige datterselskapene fra hverandre.

Nordlys rosa, Havbunn og Vinterkveld er profilfarger. 
Disse kan brukes som bakgrunnsfarger eller kontrastfarge der det trenges.
Bruksområder er for eksempel PowerPoint, web og andre flater, der man trenger variasjon.

Fargene i paletten kan brukes 100 % eller i definerte prosenter.

Havbunn

Hex: #10CFC9
Cmyk: C67/ M0/ Y30/ K0
Rgb: R16/ G207/ B201
PANTONE: 3252

Nordlys rosa

Hex: #D4358B
Cmyk: C13/ M89/ Y1/ K0
Rgb: R212/ G53/ B139
PANTONE: 80-7

Midnatt

Hex: #2C2275
Cmyk: C100/ M100/ Y0/ K16
Rgb: R44/ G34/ B117
PANTONE: 99-16

Logofarger

Logofargen til NettiNord er Blåvind.

Logofargen skal alltid brukes i 100 %. Bruk gjerne “blåvind” hyppig i kommunikasjon, for å skape assosiasjoner mellom farge og logo.

Repvåg blå

Hex: #00355C
Cmyk: C100/ M78/ Y38/ K32
Rgb: R0/ G53/ B92
PANTONE: 108-16

Blåvind

Hex: #0077BD
Cmyk: C85/ M45/ Y0/ K0
Rgb: R0/ G119/ B189
PANTONE: 106-7

Repvåg hvit

Hex: #FBFBFB
Cmyk: C2/ M1/ Y1/ 0
Rgb: R251/ G251/ B251
PANTONE: 179-1

Print og web

HEX → brukes på digitale plattformer, mest vanlig fargeframvisning i CSS
CMYK → brukes for trykk på vanlige kopimaskiner
RGB → brukes for digital framvisning, for eksempel på PowerPoint
PANTONE → brukes i offsettrykk, først og fremst for eksklusive formål som brevpapir og visittkort.

OBS: Farge kan variere fra datamaskin til datamaskin samt skriver til skriver. Dette med bakgrunn i innstillinger i maskinvare.

Typografi

Grandview er NettiNords primærfont og skal brukes til alt av kommunikasjon.

Husk at litt variert bruk av typografi er med på å skape spennende utrykk, som vil fange oppmerksomhet.

Dersom Grandview ikke er tilgjengelig benyttes (google font kommer).

Fonten er distribuert av Microsoft og er en del av microsoft pakken.

Typografi - hieraki

Mulish og Lato er velutviklede fonter som gir stort rom for variasjon. De er tydelige og med god lesbarhet.

Mulish-familien står i sterk kontrast til Lato som blir brukt i løpende tekst, og en får enkelt fremhevet det en måtte ønske med denne skrifttypen.

Universell utforming

Det er viktig for bedriften å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler.

Lesbarhet

  • Legg alltid vekt på god lesbarhet.
  • Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 12 pt. Unntaksvis kan 10 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.

 

Kontrast og luft

  • Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.
  • Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.

 

Vær konsekvent

  • Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform, eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon, enten den er på papir eller skjerm.
  • Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter. Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.
  • Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.

 

Web

På nettsider er det klare regler for universell utforming, og det er viktig at disse reglene etterfølges.

Grafiske elementer

Grafiske elementer sørger for å gi merkevaren spillerom og mulighet til variert bruk tilpasset målgruppe og formålet.
Følg og bruk eksisterende grafiske elementer for å sikre gjenkjennbarhet over tid.

Elementer

Linje med ikon
Disse kan brukes i forskjellige varianter. Se profil i bruk for inspirasjon.

Linje med 78° vinkel
Vinkelen på logoikonet kan brukes som et element i merkevaren. 
Disse kan brukes i forskjellige varianter. Se profil i bruk for inspirasjon.

Alternativ 1

Alternativ 2

Bildebank

Bilder i høy oppløsning for trykk og digital bruk.

Bildebruk:
Det foretrekkes å bruke bilde med folk i arbeid. Ha gjerne montører og linjer med i bilder. Dette for å
a) forankre oppgaver og samfunnsansvar NettiNord har i samfunn, og
b) styrke stolthet og engasjement hos de ansatte. Siste er spesielt viktig for rekruttering.
Vær obs på at HMS er ivaretatt på alle bilder.

Eksempler

Intern

Du har ikke tilgang til dette innholdet. 

Klær

Kjeledress

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Allværsjakke

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser hvordan logo skal brukes i lag med DLE/Det lokale Eltilsyn.

Skjorte

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Fargen på klær skal være nærmest konsernfargen «Repvåg blå».
For mest eksklusivt inntrykk vurder om logo kan broderes. Ikon er å foretrekke for brodering.

Alternativ 1

Alternativ 2

T-skjorte

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Farge på klær skal være nærmest konsernfargen «Repvåg blå».
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser hvordan logo skal brukes i lag med DLE/Det lokale Eltilsyn.

Giveaways

Buff

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Penn

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Farge på penn skal være nærmest konsernfargen «Repvåg blå».

Alternativ 1

Alternativ 2

Dekketøy

Krus

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Husk å bruke bilder i god kvalitet.

Alternativ 1

Alternativ 2

Tallerken

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Utvendig profilering

Beachflagg

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.
Husk å bruke bilder i god kvalitet.

Alternativ 1

Alternativ 2

Digital veiledning

Stillingsannonse

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Web

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
For å skape et helhetlig inntrykk, brukes begge konsernfarger som hovedbakgrunnsfarger. Skulle man ønske mørk bakgrunn, husk å tilpasse fonter for bedre lesbarhet.

Alternativ 1

Alternativ 2

Bil

Personbil

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Caddy

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Van

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Skriv inn tildelt passord for å få tilgang til din profilmanual