Profilmanual

sist oppdatert

12.05.2022

Om Profilen

Repvåg Kraftlag har sammen med samarbeidspartner Designu utviklet en visuell identitet for selskapet.

Profilhåndboken viser retningslinjer for bruk av profilen. Det viktigste med en god profil er å følge den konsekvent. Gjøres det riktig, kommer merkevaren til å være tidløs, og både bli husket og lagt merke til.

Den visuelle identiteten er bygget rundt konseptet “lokal tilhørighet”, som spiller på selskapets geografiske forsyningsområde, og det ansvaret selskapet tar på seg ved å levere lengst ut i distriktene.

Repvåg Kraftlag har i over 70 år forsynt Nordkapp-regionen, samt deler av dagens Porsanger og Hammerfest kommune, med elektrisitet. Repvåg Kraftlag tar et samfunnsansvar som reflekterer den posisjon selskapet har i kommunene de opererer i. Over tid har Repvåg Kraftlag bygget ut og vedlikeholdt strømnettet, og investert i forskjellige energiproduksjoner i regionen. Den visuelle identiteten er modernisert med utgangspunkt i den gamle identiteten, med lokale illustrasjoner som en støttespiller. Dette for å ivareta tradisjoner og samtidig spille på det lokale.

I 2009 ble datterselskapet InfraNord stiftet; i 2019 ble Repvåg Nett etablert.

Logoen er det viktigste kjennemerket og bedriftens ansikt utad.

Hovedlogoen skal være den primære logoen. Det vil si, det første kunden ser.

Logoen er sammensatt av symbol og navnetrekk i stående oppsett.

Logosymbolet består av initialene RK med et lyn imellom. Hovedlogoen skal brukes til alt av markedsmateriell, der det er hensiktsmessig.

For å opprettholde gjenkjennelse og bygge en sterk merkevare, skal Repvåg Kraftlag-logoen alltid se ut som vist nedenfor. Det vil si, symbolet og bokstavformene skal aldri endres, og skal følge profilens retningslinjer.

Vertikal versjon

Sekundærlogoen består av de samme elementene som primærlogoen og må følge de samme reglene som blir satt for primærlogoen.

Sekundærlogoen kan brukes på formater der primærlogoen ikke kan yte sitt best mulige uttrykk. Dette gjelder for eksempel ved bruk på liggende, smale formater, eller sammen med andre logoer.

Horisontal versjon

Alternativ

Monokromlogo

Monokromlogoen er det siste alternativet som kan brukes. Denne kan anvendes i situasjoner der hovedlogoen og sekundærlogoen ikke fungerer optimalt, for eksempel på trykte produkter, stempler, eller arbeidsklær. Den består av de samme elementene som hovedlogo og sekundærlogo, og følger de samme reglene for bruk.

Vertikal versjon

Monokrom

Horisontal versjon

Monokrom

Bruk av byline

Byline er slagordet til bedriften. Den kan brukes til trykk, reklame, annonser eller andre steder bedriften ønsker å sette fokus på slagordet sitt.

En byline skal ikke erstatte logoen, men den kan være enkeltstående for eksempel i slutten av en reklamefilm.
Byline til Repvåg Kraftlag er «alltid til stede på 71° nord!»
Skal logo med byline brukes, brukes sekundærlogo for optimal lesbarhet.
Byline kan også brukes separat, uten logo.

Horisontal versjon

Byline

Ukorrekt bruk

Ikon

Et ikon er kortversjonen av en logo. Den kan brukes på Facebook, eller som et element på for eksempel giveaways.

Ikon skal ikke brukes som erstatning for hovedlogo.

Ikon

Informasjon kommer

Hvordan velge filtype

Trykk

JPG
Joint Photographic Group er et rasterformat som ofte brukes til fotografier på nettet. JPEG-filer er nettvennlige fordi filene vanligvis er mindre. Ulempen med JPEG-er er at den originale kvaliteten på bildet reduseres ettersom den forkaster digital informasjon gjennom komprimering for å holde bildestørrelsen liten.

PDF
Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

Web

PNG
Portable Network Graphics er et punktgrafikk-format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp.

Minimumstørrelse

For å være sikker på at logoen er synlig på alle flater, har vi definert en minimumsstørrelse

Hovedlogo:
Minimumsstørrelse i trykksaker er 7 mm høyde.
Minimumsstørrelse på skjerm er 35 punkter (px) høyde.

Sekundærlogo:
Minimumsstørrelse i trykksaker er 7 mm høyde.
Minimumsstørrelse på skjerm er 20 px høyde.

Beskyttelsesområde

Logo skal alltid brukes med et beskyttelsesområde. Dette er for å sikre at den står alene og vises godt.

Minimum avstand fra andre elementer beregnes til 50 % av logoens høyde, men gjerne mer.

Se eksempel under.

Hovedlogo:

Sekundærlogo:

Ukorrekt bruk

Det er aldri lov å endre på logofilene. Bedriften skal alltid framstå på en enhetlig og konsistent måte. Bruk alltid originalfiler. Unngå feilene som er vist under.

Farger

Konsernfarger

Repvåg blå og Repvåg hvitt er konsernfargene. Disse skal brukes i alle merkevarer konsern eier.

Repvåg blå

Hex: #00355C
Cmyk: C100/ M78/ Y38/ K32
Rgb: R0/ G53/ B92
PANTONE: 108-16

Repvåg hvit

Hex: #FBFBFB
Cmyk: C2/ M1/ Y1/ 0
Rgb: R251/ G251/ B251
PANTONE: 179-1

Profilfarger

Profilfarger er fargene som skiller de forskjellige datterselskapene fra hverandre.

Sjøsprøyt, Gråvær og Blåtimen er profilfarger. 
Disse kan brukes som bakgrunnsfarger eller kontrastfarge der det trenges.
Bruksområder er for eksempel PowerPoint, web og andre flater, der man trenger variasjon.

Fargene i paletten kan brukes 100 % eller i definerte prosenter.

Sjøsprøyt

Hex: #AEC9C4
Cmyk: C37/ M11/ Y24/ K0
Rgb: R174/ G201/ B196
PANTONE: 131-9

Gråvær

Hex: #6B7685
Cmyk: C60/ M44/ Y33/ K17
Rgb: R107/ G118/ B133
PANTONE: 174-9

Blåtimen

Hex: #00538D
Cmyk: C97/ M66/ Y18/ K4
Rgb: R0/ G83/ B141
PANTONE: 107-8

Logofarger

Lyn er logofargen og skal brukes primært med konsernfarger. Farge skal brukes hyppig i detaljer og profilelementer for å styrke merkevaren.

Repvåg blå

Hex: #00355C
Cmyk: C100/ M78/ Y38/ K32
Rgb: R0/ G53/ B92
PANTONE: 108-16

Lyn

Hex: #F2C137
Cmyk: C6/ M25/ Y85/ K0
Rgb: R242/ G193/ B55
PANTONE: P 10-8

Repvåg hvit

Hex: #FBFBFB
Cmyk: C2/ M1/ Y1/ 0
Rgb: R251/ G251/ B251
PANTONE: 179-1

Print og web

HEX → brukes på digitale plattformer, mest vanlig fargeframvisning i CSS
CMYK → brukes for trykk på vanlige kopimaskiner
RGB → brukes for digital framvisning, for eksempel på PowerPoint
PANTONE → brukes av profesjonelle parter på trykk for å garantere mest presise gjengivelse.

OBS: Farge kan variere fra datamaskin til datamaskin samt printer til printer. Dette med bakgrunn i innstillinger i maskinvare.

Typografi

Franklin Gothic er Repvåg Kraftlags primærfont og skal brukes til alt av kommunikasjon. Fonten er en grotesk sans serif font med mange vekter, noe som gjør den praktisk i kommunikasjonsarbeidet.

Husk at litt variert bruk av typografi er med på å skape spennende utrykk, som vil fange oppmerksomhet.

Dersom Franklin Gothic ikke er tilgjengelig benyttes (google font kommer).

Fonten er distribuert av Microsoft og er en del av microsoft pakken.

Typografi - hieraki

Franklin Gothic er en velutviklet font som gir stort rom for variasjon. Den er tydelig og med god lesbarhet.

Universell utforming

Det er viktig for bedriften å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler.

Lesbarhet

  • Legg alltid vekt på god lesbarhet.
  • Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 12 pt. Unntaksvis kan 10 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.


Kontrast og luft

  • Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.
  • Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.


Vær konsekvent

  • Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform, eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon, enten den er på papir eller skjerm.
  • Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter. Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.
  • Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.


Web

På nettsider er det klare regler for universell utforming, og det er viktig at disse reglene etterfølges.

Grafiske elementer

Grafiske elementer sørger for å gi merkevaren spillerom og mulighet til variert bruk tilpasset målgruppe og formålet.
Følg og bruk eksisterende grafiske elementer for å sikre gjenkjennbarhet over tid.

Elementer

Gul linje med lyn.
Disse kan brukes i forskjellige varianter. Se profil i bruk for inspirasjon.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Illustrasjon

Repvåg Kraftlag har fått utviklet flere illustrasjoner, som kan brukes til ulike kommunikasjonsmateriell.

Ved behov kan det bestilles flere illustrasjoner fra Designu.

Illustrasjon fra Repvåg Kraftlag.

Illustrasjon fra Arctic view i Havøysund.

Illustrasjon fra vindkraftverk i Hamnefjell.

Illustrasjon for samfunn.

Download all

Intern

Du har ikke tilgang til dette innholdet. 

Klær

Kjeledress

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
På signalklær brukes monokrom logo (Repvåg Kraftlag) for å øke lesbarhet fra avstand.

Konsern versjon

Allværsjakke

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
På signalklær brukes monokrom logo (Repvåg Kraftlag) for å øke lesbarhet på avstand.

Konsern versjon

Skjorte

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Fargen på klær skal være nærmest konsernfargen «Repvåg blå».
For mest eksklusivt inntrykk vurder om logo kan broderes. Ikon, eller kun lyn er å foretrekke for brodering.

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

T-skjorte

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Farge på klær skal være nærmest konsernfargen «Repvåg blå».
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Konsern versjon

Giveaways

Buff

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Farge på klær skal være nærmest konsernfargen «Repvåg blå».

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

Penn

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Farge på penn skal være nærmest konsernfargen «Repvåg blå».
Bruk gjerne illustrasjoner eller lyn som element.

Alternativ 1

Alternativ 2

Dekketøy

Krus

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

Alternativ 1

Alternativ 2

Tallerken

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

Alternativ 1

Alternativ 2

Utvendig profilering

Beachflagg

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

Alternativ 1

Alternativ 2

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Konsern versjon

Alternativ 1

Alternativ 2

Fasadeskilt

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 1

Alternativ 2

Skilt inngang

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Skilting innvendig

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 1

Alternativ 2

Digital veiledning

Stillingsannonse

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.

Bruk gjerne aktuelle bilder med «repvåg blå» overlay. Understrek viktige ord med «lyn».

Alternativ 1

Alternativ 2

Web

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
For å skape et helhetlig inntrykk, brukes begge konsernfarger som hovedbakgrunnsfarger. Skulle man ønske mørk bakgrunn, husk å tilpasse fonter for bedre lesbarhet.

Alternativ 1

Alternativ 2

Bil

Caddy

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Konsern versjon

Van

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning man ønsker å utvikle merkevaren.
Konsulter gjerne med en profesjonell grafiker for å finne best mulig løsning før det bestilles.

Konsern versjon

Skriv inn tildelt passord for å få tilgang til din profilmanual